Zó veel Overheid

Soms kan de overheid alom  aanwezig zijn in het leven van de burger. Zij kan een een overweldigende gevoel van bescherming, veiligheid en geborgenheid bieden.

Maar het imperial blue (Pantone™) van de overheid kan ook té aanwezig zijn en zelfs als dominant ervaren worden. De leefruimte wordt dan gevoeld als te eng en de eigen creativiteit of expressie te beperkt. Een mens heeft immers ruimte nodig om te leven en vrij te kunnen ademen.

De individuele burger in de aardse kleur van terra cotta (Pantone™) wordt door de bovenliggende overheden – zoals de Europese Unie, de rijksoverheid, de provincie en de gemeente – nog te vaak als pion gezien op het grotere speelveld van het publieke canvas. Toch is de burger de meeste essentiële bouwsteen in het bouwwerk van de democratie en derhalve te respecteren.

Er is sprake van goed openbaar bestuur indien de overheid in het geheel van haar beleid, beheer, zorg, regelgeving en handhaving respect toont voor de individuele burger, te allen tijde. De ‘overheid’ dient zich daarbij dan rekenschap te geven van beleving en gevoel (niet alleen de ratio) van de burger. Gebeurt vaak niet, maar wel de basis voor goede besluiten. Het uitgebeelde gevoel is nog te vaak aanwezig in de hoofden van burgers. Ruimte voor de burger, door de overheid te scheppen, dát is de uitdaging.