Verbinding als kracht

Verbindingen 315x275Ingovernment interview met Marcel Meijs

In dit artkel geeft Meijs* zijn kijk op de overheid, dienstverlening en ICT. Waar ziet hij de kracht van verbindingen en hoe organiseer je betrokkenheid dichtbij.

Meijs: “Je moet de gemeente zien als betrokken partner die arrangementen smeedt met ander partners, dus regie voert over de verschillende instellingsbelangen heen. En in staat is om verantwoordelijkheid te nemen en tegelijkertijd de uitvoering over te laten aan de maatschappelijke partners.Verbindingen vormen de kracht. In mijn ogen een inspirerend en ook motiverend beeld van de gemeente.” Lees meer >

* Marcel Meijs is gemeentesecretaris van de gemeente Enschede en Voorzitter van de Vereniging van Gemeentesecretarissen.

Foto: Louise G.S. Kruf ©