Verbindingen voor 2013

Governance Connect wenst u een gelukkig Kerstfeest en een Nieuw Jaar met Schitterende Verbindingen!

Gebaseerd op de meest-gelezen artikelen in ons netwerk, is dit  – met het markeren van de essentie daarvan – onze top 5  van verbindingen voor het komend jaar. Cruciale verbindingen voor de goede besturing van het publiek domein.

Connections 20131. Politici luisteren naar de echte behoeften van hun burgers.

2. Burgers gooien hun afval niet meer uit het autoraampje. Er is een hernieuwd respect voor het natuurlijk milieu.

3. De politiek ‘luistert’ naar de wetenschap inzake relevante feiten en cijfers en handelt hiernaar adequaat.

4. Overheden ontwikkelen beleid dat uitvoerbaar is en dat echt werkt.

5. Elke organisatie pakt haar eigen verantwoordelijkheid en reduceert haar uitstoot van CO2 significant.