Uitgevergids

Een gloed nieuw tijdschrift over de oude wegen van ‘governance’
Governance Connect (GC) is een nieuw ontwikkeld internationaal en onafhankelijk tijdschrift voor leiders, managers, adviseurs, ondernemers en wetenschappers in het publieke domein. De missie is duidelijk: bij te dragen aan een betere borging van publieke waarden en het algemeen management van belangrijke kansen, uitdagingen en risico’s, dit door het brengen van de beste verhalen, praktijkervaringen, feiten en bevindingen in het openbaar bestuur.

Onderzoek en enquêtes hebben enig licht in de laatste jaren geworpen op de cruciale factoren en voorwaarden die noodzakelijk lijken te zijn voor goed openbaar bestuur. Veel gebeurtenissen aan de andere kant laten zien waar het mis kan gaan in het management van onze steden, regio’s en landen en zelfs kunnen leiden tot rampen en crises. Het is niet verrassend dat de Verenigde Naties een speciaal programma hebben opgericht ter verbetering van de veerkracht van steden alsmede dat de internationale organisatie voor standaardisatie (ISO) veel investeert de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van de normen voor duurzaamheid en governance.

Cruciaal
Cruciale factoren voor goed openbaar bestuur zijn ingebed in de onderlinge relaties en interfaces tussen de belangrijkste ‘stakeholders’ van de samenleving zoals politiek, bestuur, management, wetenschap, media, het milieu, bedrijven en niet-gouvernementele organisaties en last but not least de samenleving met haar burgers. Het magazine richt zich op het ‘overbruggen van de kloof’ tussen de verschillende lagen van de samenleving en de vaak gesegmenteerde en gefragmenteerde aanpak van gouvernementele kwesties.

Dit magazine is enerzijds gericht op de strategische aspecten, maar blijft verbonden met de dagelijkse praktijk. Eén van de belangrijkste uitdagingen in besturing is het verbinden van strategie en uitvoering. GC opteert voor een wederzijds begrip en inzicht in vraagstukken en benaderingen. Een holistische benadering waarbij de verschillende institutionele actoren, professionals, regio’s en facetten allemaal hun plaats hebben in het spel van besturing van het publieke domein. Het is een uitdaging standpunten, methoden, tools en technieken te verbinden. Dit door het delen van kennis, een beter begrip, wederzijdse waardering en een verbeterde verbinding van de verschillende soorten van besturing.

Leaders in charge
Publieke leiders, managers en senior adviseurs zijn een invloedrijke en vaak verantwoordelijk groep met geweldige ontwikkel-kracht en beschikken vaak over omvangrijke budgetten voor inkoop of besteding. Zij weten dat de beste beslissingen in het publieke domein berusten op het vertrouwen van de burgers, geloofwaardigheid, grondig én gedurfd strategisch denken, goed verzorgde uitvoering van beleid, dienstverlening evenals berekend en duurzaam ondernemerschap. De meeste van van onze successen zijn gebaseerd op goed partnerschap, altijd. Alleen dan is er sprake van verbonden besturing.

Redactionele toelichting
Governance Connect geeft haar lezers actuele en gerichte informatie in een digitaal tijdschrift met verhalen die direct uit het hart van het publieke domein komen

Naast lezenswaardige informatie over de verschillende belanghebbenden in het publieke domein, het tijdschrift brengt de verhalen van mensen uit de praktijk en politici, verdiepend toegepast wetenschappelijk onderzoek, best practices, relevante publieke waarden, kwalitatief hoogwaardig onderzoek en verkenningen en inzicht in beproefde methoden. De opzet is eenvoudig, recht door zee, goed vormgegeven en heeft een hoge leesbaarheid en toegankelijkheid.

Het verschijnt vier maal per jaar. De eerste Engelse editie werd gepubliceerd op 9 juni 2012. Governance Connect richt zich wereldwijd op hen die betrokken zijn bij het publieke domein.

Winkel en Prijsstelling
Governance Connect is direct te downloaden (gratis) via de Apple Winkel.

Schrijven voor GC
GC is altijd op zoek naar getalenteerde schrijvers om een bijdrage te leveren aan deze publicatie. Bent u een publieke leider, manager, adviseur, wetenschapper of een expert én geïnteresseerd in schrijven over de besturing van waarden in het publieke domein, neemt u graag contact met ons op.

Adverteren in GC
In het formuleren van nieuwe strategieën en daaraan gekoppeld beleid vertrouwen publieke leiders en managers op hoogwaardige artikelen. Die vinden zij hier. Lezers van Governance Connect zijn goed voor samen  meer 100 miljard budget besteding.

Heeft u interesse om te adverteren? Lees hieronder onze tarieven met specificaties.

Ruimte en positie 1-2 edities per jaar 3-4 edities per jaar *
Volledige pagina Premium Positie: Eerste pagina van tijdschrijft 2100 1830
Volledige pagina in Hoofdstuk ‘Welkom’ of eerste pagina van elk hoofdstuk 1750 1660
Volledige pagina tussen artikelen 1600 1520
Volledige pagina binnen een artikel 1200 1140
1/2 Page tussen artikelen 800 760
1/4 Page tussen artikelen 600 570
1/8 Page tussen artikelen 400 370

* Boeking vooraf noodzakelijk

Alle prijzen zijn per editie, in euro’s en exclusief BTW. Voor meer informatie over adverteren in GC Magazine neem contact met ons op.

Publicatie
Het tijdschrift is ontworpen en ontwikkeld in samenwerking met PRIMO Europe en wordt gepubliceerd door Governance Connect en PRIMO Europe Publishing te Brussel, zulks in afstemming met haar leden, partner Risk Management Partners en zusterorganisatie UDITE.

Alle artikelen zijn exclusief geschreven door auteurs die wij zorgvuldig hebben geselecteerd en die in onze visie bekend en respecteerd zijn in hun functie, vakgebied of beroep.

Gebruikte bronnen voor onze Nieuwsrubriek zijn kranten, tijdschriften, blogs, nieuwsbrieven en websites.