The Next City Groningen

screen-shot-2016-05-13-at-21-13-41-1024x639-pngGroningen groeit hard. Niet alleen in inwoners, bezoekers en economische activiteiten maar ook in omvang. In 2019 maken Ten Boer en Meerstad onderdeel uit van de gemeente Groningen. Daardoor wordt het grondgebied van de gemeente aanzienlijk vergroot.

Ook is dan de omgevingswet van kracht. Een nieuwe wet die alle regels voor de fysieke leefomgeving integreert en ontsluit. Daarnaast verandert de relatie tussen overheid en burger, doordat de overheid meer uitgaat van de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen. Deze ontwikkelingen, groei, wetgeving en veranderende verhoudingen, zijn voor ons reden om een omgevingsvisie te maken voor de stad van morgen. Een nieuwe visie op de toekomst van Groningen en omgeving; een gemeente met misschien wel 250.000 of meer inwoners.

The Next City gaat over de toekomst van de gemeente Groningen. Hoe ziet Groningen er over 20 of 30 jaar uit, als we blijven groeien in een krimpende omgeving. Hoeveel en welke woningen zijn er straks nodig? Hebben we in de stad woningen nodig, in de groene buitenwijken en in de woonkernen rondom de stad? Wat betekent The Next City voor de ontwikkeling van Ten Boer? Is onze infrastructuur in 2025 toereikend voor al het verkeer uit stad en regio? Kijken we voor onze groei naar de Randstad of naar onze verbinding met Duitsland en de rest van Europa? Is groei door in- novatieve en vermogende nieuwkomers het recept om armoede en jeugdwerkloosheid het hoofd te bieden? Kunnen we de twee gezichten van de stad, kansrijk en kansarm, meer aan elkaar verbinden? Biedt de stad ruimte voor iedereen om mee te doen en zich te ontwikkelen? Hebben onze kinderen genoeg goede parken en pleinen om in te spelen en elkaar te ont- moeten? Worden we straks samen echt gezond ouder in een duurzame, groene stad? Hoe ziet de stad er uit als iedereen straks een elektrische, zelf-rijdende auto heeft en iedereen zijn eigen energie kan opwekken aan huis? Hoe blijft de groeiende stad leefbaar? >>