Strategie bij onzekerheid *

De traditionele benadering van ‘strategie’ vraagt om nauwgezette voorspellingen en leidt voor topmanagers vaak tot het onderschatten van onzekerheden. Dit kan ronduit gevaarlijk zijn. Een vier-niveau kader kan helpen. In het hart van de traditionele benadering van strategie ligt de hypothese, dat top-managers, bij het toepassen van krachtige analyse-instrumenten, de toekomst van elk type business nauwkeurig genoeg kunnen voorspellen om op basis hiervan een duidelijke strategische koers te kiezen. Lees meer > (en)

Bron: McKinsey Quarterly