Over bestuurlijk partnerschap en de schoonheid van mode

MoBA 315x275

Wat hebben een Gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant, een voorzitter van de VNG en een curator van de Mode Biënnale Arnhem MºBA 2013 gemeen? Op het eerste gezicht wellicht weinig. Maar toch: Yves de Boer, Annemarie Jorritsma en Lidewij Edelkoort spraken deze week over dat zo belangrijke interface tussen hen die dienen te zorgen en hen die daarvan deel uitmaken. Het gaat over luisteren en werkelijk oog hebben aan de ene kant én laten zien waarvoor je staat aan de andere kant. Het interface van laten zien, gezien worden en zien. Van uiten, gewaardeerd worden en waarderen.

De Boer sprak zich deze week krachtig uit bij het Interprovinciaal Overleg . Hij benoemde de essentie van ondernemen door publieke leiders en die van verbinden vanuit een zelfbewuste rol, van loslaten van zekerheden en oefenen met nieuwe mogelijkheden die nu nog niet bekend zijn, de provincie als partnergerichte organisatie.

Annemarie Jorritsma trok een duidelijke streep tijdens het VNG -congres. Zij deed een beroep, – namens bij alle gemeenten van Nederland – aan het kabinet om gezien te worden, sterker mee te mogen praten bij de grootscheepse veranderingen in het sociale domein. En vooral om serieus genomen te worden. Met alle kennis en inzichten uit de praktijk van alle dag, kan de minister nu niet eens gewoon luisteren.

Lidewij Edelkoort is curator van de Mode Biënnale Arnhem MºBA 2013 te Arnhem. Als trendwatcher weet zij als geen ander wat leeft. Edelkoort: “Een analyse van de behoefte om onszelf te ontdekken en uit te drukken, te bedekken en aan het oog te onttrekken tot de meest excentrieke extremen waartoe het verlangen naar schoonheid de mens kan aanzetten”. Zij heeft de expressie georganiseerd via een rijk palet aan vormen. De expressie van wat ons diep van binnen beroert en hoe we met elkaar communiceren via onze kleding, kleuren en accessoires die ons boeien.

De hogere overheid en de overheid van de burgers zouden meer kunnen kijken, zien, luisteren. Minder top-down, veel meer van onderaf denken. De provincies gaan luisteren, de gemeenten eisen hun positie aan tafel (maar de vraag blijft wat de minister zal doen) en de mode spreekt uit wat mensen bindt en boeit en wat thema’s zijn van deze tijd.

Een bron voor het maken van de juiste keuzes. Een opmaat voor de verkiezingen. Voor alle publieke leiders een uitgelezen kans om met een bezoek aan de biënnale te zien en te bestuderen wat onder de mensen leeft, wat fascineert, bewust en onbewust. Mode is immers een pars pro toto van het verlangen van persoonlijke en publieke waarden. Vanaf 9 juni 2013. Made in [Arnhem]

Foto: MºBA 2013 ©