• Public Risk

    Deze uitgave (Engels) gaat over besturing en management van publieke risico’s met inzichten vanuit het netwerk van UDITE en PRIMO. Version 1.7.1 in iBookstore. This edition is focused on public risk in relation to public governance. It explores definitions, views and insights from scientists and practitioners. It contains some relevant […]

    Read More

  • Stewardship

    iBooks Textbook over een van de voedende principes van publieke besturing (Engels). Visies en inzichten worden verkend in het perspectief van wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven, politiek, kunst, media, financiën en verzekering. Version 1.2.1 in iBookstore. This publication is about stewardship as part of public governance. In this e-Book – which gradually […]

    Read More

IBM Watson

Computerbedrijf IBM heeft Watson ontwikkeld en vernoemd naar haar oprichter Thomas J. Watson. Het is een supercomputer, die het mogelijk maakt om met behulp van kunstmatige intelligentie een in spreektaal gestelde vraag te beantwoorden. Watson zoekt onder meer in encyclopedieën, boeken, tijdschriften, tweets, websites en wetenschappelijke […]

Zó veel Overheid

Soms kan de overheid alom  aanwezig zijn in het leven van de burger. Zij kan een een overweldigende gevoel van bescherming, veiligheid en geborgenheid bieden. Maar het imperial blue (Pantone™) van de overheid kan ook té aanwezig zijn en zelfs als dominant ervaren worden. De leefruimte wordt dan gevoeld als te eng en de […]

Alleen op de Wereld

Kunstmatige intelligentie in een nieuw jasje. ‘Alleen op de wereld’ werd voor het eerst gepubliceerd in 1878. Het verhaal gaat over de vondeling Rémi en zijn zoektocht naar zijn afkomst. Met een reizende artiest, de Italiaan Vitalis, en zijn dieren trekt hij de wereld in. Het boekt […]

‘De Kwestie’ zien

De waarde van een goede diagnose. Door Heren van Oranje. ‘De kwestie zien’. Over publieke balans en kwaliteit van interventies is veel gedacht en geschreven, ook door de wetenschap. Bij een kwestie dienen ideeën, perspectieven en oplossingen zich traditioneel aan vanuit de politiek, bestuur en management. […]

Pantone® Greenery 15-0343

Een verfrissende en revitaliserende tint. Greenery staat symbool voor een nieuw begin. Het is de kleur van een nieuwe lente. Pantone heeft Greenery als ‘kleur van jaar 2017’ gekozen, omdat het sterk bijdraagt aan rust en ontspanning van elke mens, vooral voor hen die in de […]

Innovatie door H2

Davos, januari 2017, was de plaats voor het World Economic Forum. Het moment waarop leiders van alle geledingen elkaar ontmoeten om de toestand van de wereld te bespreken. Tijdens dit forum presenteerden 13 bedrijven op het gebied van energie, transport en industrie de Hydrogen Council. Doel […]

Le Sacre du Printemps

Le Sacre du Printemps (Lentewijding, 1913) geldt als een van de meest revolutionaire werken van de 20e eeuw. De première vond plaats op 29 mei 1913 in het Théâtre des Champs-Élysées te Parijs. Het muziekstuk is, in tegenstelling tot de westerse traditie tot dan toe, gebaseerd […]

De Focus van Federer

Roger Federer wordt beschouwd als de grootste tennisser aller tijden. Wat is zijn geheim? Nederig, gracieus, vasthoudend, zorgzaam, competitief, aardig en een harde werker. Niet uitgelaten bij overwinningen, complimenteus naar de tegenstander bij verlies. Een mens met een uitgebalanceerd en compleet karakter. Op de baan is […]

Minister van Klimaat

Klimaatverandering lijkt een grote invloed te gaan hebben op de aarde, haar culturen, samenlevingen, burgers en natuurlijke ecosystemen. Er is een president, die het afdoet als een indianenverhaal en glashard ontkent. Dat kan natuurlijk zo maar niet. Het is wellicht ook strafbaar gezien zijn machtspositie (misbruik?). […]

Verbinding

Het interieur van kantoren vraagt meer en meer om verbindingen met de buitenwereld. Hier is gebruikt gemaakt van Pantone™ Greenery om het dynamische en innovatieve karakter van het spiraalvormige trappenhuis in dit atrium te accentueren. De Greenery-lijn benadrukt het belang van verbinding tussen onderwijs en ondernemerschap bij […]

Verkiezingstijd

Tussen de hoekstenen van de gecheckte en financieel haalbare feiten van een (bio)diversiteit aan politieke programma’s door gerenommeerde – soms ook wetenschappelijke – instituten (Lucite green*), debateren de politici (Tulip violet*) nu al wekenlang om de gunst van zoveel mogelijk kiezersstemmen. Dit door de kiezer te overtuigen, […]

WRR over gebruik Big Data in het Veiligheidsdomein

Het gebruik van Big Data in het veiligheidsdomein vraagt om nieuwe kaders. Dat stelt de WRR in de policy brief Big Data and Security Policies: Serving Security, Protecting Freedom. Deze Engelstalige publicatie is gebaseerd op het WRR-Rapport 95 Big Data in een vrije en veilige samenleving. Op 31 januari […]

Risicomanagement = Verankeren

Risicomanagement heeft veel facetten. Eén daarvan is ‘verankeren’. Verankeren van besluiten, het tot uitvoering brengen van beleidsplannen, het maken van een gedegen en uitvoerbaar financieel ontwerp. Verankeren betekent ook doelen van de organisatie daadwerkelijk verbinden met de drives en inzet van de eigen medewerkers die het moeten […]

Werken aan de Wakkere Stad

Er zijn vele concepten en invalshoeken voor de stad. De diversificatie is groot en neemt steeds verder toe. De stad is ‘hot’, zo blijk. Nu is er ook de ‘wakkere stad’. Jan van Ginkel en Frans Verhaaren schreven er een boek over. Uitgegeven door Vakmedianet: “De huidige overheid levert […]

De Troonrede van Koning Willem Alexander

In zijn jaarlijkse troonrede, dit jaar uitgesproken op 20 september, gaat Koning Willem Alexander in op het bijzondere krachtenveld tussen onze publieke waarden en de risico’s die op de loer liggen. Hij belicht welke maatregelen de overheid daarop neemt. Governance Connect heeft een art-impression gemaakt in de vorm […]

Pluriform Organiseren

Door Eric Frank en Jack Kruf ‘Over opgaven-georiënteerd organiseren voor gemeenten’ Op 11 maart 2016 organiseerde PRIMO in het stadhuis van Groningen een masterclass, gericht op de betekenis van maatschappelijke veranderingen voor het aansturen van de gemeentelijke organisatie. Het gezelschap dat zich hierover boog was samengesteld uit concerncontrollers, directeuren […]