Minister van Klimaat

Klimaatverandering lijkt een grote invloed te gaan hebben op de aarde, haar culturen, samenlevingen, burgers en natuurlijke ecosystemen. Er is een president, die het afdoet als een indianenverhaal en glashard ontkent. Dat kan natuurlijk zo maar niet. Het is wellicht ook strafbaar gezien zijn machtspositie (misbruik?). Er is inmiddels al een leger juristen mee bezig.

Nu met de Nederlandse verkiezingen achter ons en met een regeerperiode van vier jaar in aantocht is het tijd om een belangrijke keuze te maken: een minister voor Klimaat. Strategie, beleid én uitvoering dienen immers zeer goed te worden gecoördineerd. De aanpak van het vraagstuk vraagt bovendien om een internationale en holistische aanvliegroute.

Een kans voor Nederland om zich op de kaart te zetten als gidsland en een rolmodel te worden. De doelstellingen van Parijs halen, dat is de voorliggende uitdaging. Het vraagt om een robuust programma waarbij de vele activiteiten van burgers, overheden en bedrijven worden afgestemd en samengesmeed tot een hechte overall-aanpak. Een coördinerend minister is noodzaak, omdat er anders niemand van is. En dat moet wél.

Het gaat om het organiseren van rentmeesterschap, zijnde de hoogste vorm van leiderschap. Daarbij hoort uiteraard juiste mix van verantwoordelijkheden én bevoegdheden. Deze behoren immers onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn. Natuurlijk wel een programma met budget. Immers: geen geld, geen Zwitsers.

Zeespiegelstijging en ten opzichte van steden ingeschat als 1 meter per 100 jaar, 20 meter als ijskappen op Groenland en 80 meter als Antartica is gesmolten. Bron: IPCC/NASA, informationisbeautiful.net, 2014

Het is nu zaak een regering te vormen, waarmee resultaten kunnen worden behaald. Europa wordt geconfronteerd met een stijgende zeespiegel en extremer weer, zoals frequentere en intensere hittegolven, overstromingen, perioden van droogte en stormen (bron: rapport Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016 van het Europees Milieuagentschap). Betere en flexibelere aanpassingsstrategieën, beleidslijnen én maatregelen zijn van cruciaal belang om deze gevolgen te verzachten voo economie, natuur, gezondheid en welzijn van de Europese samenleving.