Horen en Luisteren

Horen en Luisteren 315x275Quotes door Alex Brenninkmeijer

“Het kabinet en de Tweede Kamer leggen adviezen van belangrijke adviesorganen ongebruikt terzijde… De overheid is niet altijd gevoelig voor signalen die zij krijgt. Dat wordt niet altijd opgepakt. Maar als het dan achteraf mis blijkt te gaan, is de Tweede Kamer te klein.”

Die kritiek uitte de Nationale ombudsman dinsdag 28 mei 2013.

Hij constateert dat sinds hij 8 jaar geleden ombudsman werd, dit steeds vaker gebeurt. Als een van de meest recente voorbeelden gaf hij de commotie in de Kamer rondom de dood van de asielzoeker Aleksandr Dolmatov. Uit een rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie bleek de overheid fout op fout te hebben gestapeld.

Maar Brenninkmeijer wees er dinsdag op dat hij al veel eerder een rapport opstelde over misstanden in de asielketen.

„De politiek is de laatste jaren steeds ingewikkelder geworden. Adviezen en kanttekeningen zijn steeds minder welkom.”

Dat geldt niet alleen voor rapporten van de Nationale ombudsman, maar ook voor adviezen van bijvoorbeeld de Raad van State en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, meent de ombudsman.

„Het is voor de politiek steeds belangrijker om op korte termijn te scoren en heilige onderwerpen snel naar voren te halen.” (Bron: ANP)

Eerdere kritiek van de Nationale Ombudsman, zoals bijvoorbeeld  in 2012 en in 2009, vielen niet in goede aarde bij de Tweede Kamer. De vraag is wat er nu gebeurt.

Bijzonder zijn de expliciete reacties van lezers op dit persbericht, het sterkst in de Telegraaf. Op basis van deze reacties lijkt het alsof de interfaces tussen adviesorganen en burgers aan de ene kant en politiek aan de andere kant niet optimaal functioneren. Op basis van een groot deel van de reacties zou eenvoudig een verbeterplan kunnen worden opgesteld. Of is dit te simpel gedacht?

Foto: Louise Kruf ©