Het schakelen tussen Rijk en gemeenten

Verantwoordingsonderzoek

Kan de geplande decentralisatie van thuiszorg, jeugdzorg en arbeidsparticipatie naar gemeenten ‘haalbaar en verantwoord’ op 1 januari daadwerkelijk worden ingevoerd?

Die vraag stelt De Algemene Rekenkamer in haar Verantwoordings-onderzoek over de jaarrekeningen van het Rijk over 2013.

Door vier ministeries en 403 gemeentes wordt er hard aan gewerkt, maar verloopt de voorbereiding ongecoördineerd.

Rekenkamer-president Saskia Stuiveling zegt in een toelichting:

“Wij hebben niet kunnen constateren of het Rijk weet of de gemeenten er klaar voor zijn en dus of er sprake is van een verantwoord proces van taken, bevoegdheden en budget.”

Minister Plasterk herhaalt in zijn reactie (brief 19 mei) zijn streven, maar gaat niet in op de uitspraken van Stuiveling. Vele rapporten, die de haalbaarheid in twijfel trekken, zijn vooraf gegaan. Plasterk:

“Vanuit de verantwoordelijkheid van het ministerie van BZK geldt dat ook ik zie dat er nog veel moet gebeuren in de komende maanden. Overigens zonder de datum van 1 januari 2015 ter discussie te willen stellen. Zowel het Rijk als de gemeenten doen er alles aan om te zorgen dat mensen in 2015 goed geholpen worden.”