Het Rijk wordt intermediair tussen EU, regio en stad

Multi-level governance

Elke overheid heeft eigen haar eigen dimensies en werkt volgens andere geometrische principes. (Guggenheim Museum Bilbao)

De visie van Geert Teisman, wetenschappelijk directeur Platform31, op de veranderende rol van het Rijk en de gemeenten als gevolg van de decentralisatie. Enkele citaten uit een artikel onder genoemde titel.

“Deze tijd vraagt erom dat de verschillende overheden hun acties met elkaar verbinden. Dat is een grote verandering in de rol van het openbaar bestuur. Dat vraagt om het loslaten van de –grotendeels vermeende – eigen autonomie en dat zit niet in onze genen. De huidige uitdagingen vragen om iets dat bestuur en politiek niet wil.”

“Als autonome bestuurslagen zijn we gewend onze eigen problemen te hebben waarop we zelf beleid maken en dit ook uitvoeren. Het noodzakelijke samenspel tussen bestuurslagen, met een duur woord multilevel governance, is voor velen een onbekend en ook onbemind terrein. Een hele opgave dus.”

”Op dit moment zie je iedere bestuurslaag zijn eigen positie verdedigen, van gemeenteraad tot aan provinciale staten, Tweede Kamer tot Europees Parlement. Bang dat ze aan de verliezende hand zijn. Je kunt de lagen ook ‘gewoon accepteren’ en er verstandig mee omgaan.”

“Breng verschillende partijen en bestuurslagen bij elkaar en zorg dat je de verschillende kennis rond een bepaald issue goed naar elkaar kunt vertalen. Ga op zoek naar het gezamenlijk belang en leer elkaars taal spreken.”

“We kunnen dus in de raad niet meer zonder last en ruggespraak (met andere overheden waarmee we moeten samenwerken om samen effectiever te zijn, red.) beslissen. Het is een grote stap om datgene dat ons zoveel gebracht heeft in de parlementaire democratie van de vorige eeuw en dat nu stuit op zijn grenzen, los te laten.”

“Het blijft daarbij lastig om de wetenschappelijke wereld en de wereld van de praktijk aan elkaar te verbinden en verbonden te houden. Wetenschappers moeten publiceren in Engelstalige tijdschriften en zijn afhankelijk van peer reviews. Daar gaat het hoogst zelden om de maatschappelijke impact. De theorie en methode staan centraal. Mensen uit de praktijk lezen deze tijdschriften nauwelijks en de kloof wordt breder.”