Energietransitie

Het landschap van de transitie van fossiele en nucleaire naar meer duurzame en veilige vormen van energieopwekking, -aanwending en -gebruik zou er zo uit kunnen zien.

Dit is een grafische impressie van het publieke canvas waarbij de vlakken van dit mozaïek staan voor bronnen van energie: fossiel (Jet Black*), nucleair (Trend Grey*), wind (Airy Blue*) en zon (Solar Power*).

*Pantone®

Q-Dock >