Wetenschap

Het Rijk wordt intermediair tussen EU, regio en stad

Elke overheid heeft eigen haar eigen dimensies en werkt volgens andere geometrische principes. (Guggenheim Museum Bilbao) De visie van Geert Teisman, wetenschappelijk directeur Platform31, op de veranderende rol van het Rijk en de gemeenten als gevolg van de decentralisatie. Enkele citaten uit een artikel onder genoemde titel. “Deze tijd vraagt […]

Méér!

Boek door Marianne Thieme “In het boek Méér! bundelt Marianne Thieme wetenschappelijke inzichten die de crises van dit moment in kaart brengen en in samenhang helpen oplossen. Ze komen van onafhankelijke wetenschappers die zich zorgen maken over de toekomst van mens, dier, natuur en milieu en vanuit diverse […]

Horen en Luisteren

Quotes door Alex Brenninkmeijer “Het kabinet en de Tweede Kamer leggen adviezen van belangrijke adviesorganen ongebruikt terzijde… De overheid is niet altijd gevoelig voor signalen die zij krijgt. Dat wordt niet altijd opgepakt. Maar als het dan achteraf mis blijkt te gaan, is de Tweede Kamer te […]

Van waarheidsvinding naar publieke waarde

Door Arjan van Daal, Paul Misdorp en Mark van Twist Een essay over de veranderende betekenis van onderzoek voor het strategisch vermogen van decentrale overheden. Inleiding: “Bestuurskunde lijkt wel taalkunde. De bestuurskundige beschouwt een praktijk waar zich processen van politieke wilsvorming, bestuurlijke besluitvorming en ambtelijke beleidsvorming afspelen. Het […]

Effecten van klimaatverandering Nederland 2012

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving Klimaatverandering zet door, maar de ongunstige effecten daarvan in Nederland lijken beheersbaar. De meeste veranderingen doen zich geleidelijk voor, zodat burgers, bedrijven en overheden zich kunnen aanpassen. Bovendien is er inmiddels veel aandacht in het beleid voor de effecten van klimaatverandering, […]