Publieke waarde

Effectiviteit van beleid bij de rijksoverheid

Dit jaar (2012) voerde de Algemene Rekenkamer wederom onderzoek uit naar frequentie en wijze waarop de rijksoverheid haar beleid evalueert op effectiviteit. De resultaten spreken boekdelen, te meer daar de conclusie reeds eerder getrokken is. De conclusie van 2000 is bijgevoegd… Conclusies van Algemene Rekenkamer in […]

Charlemagne

Sharing our stories By Jack P. Kruf. With this new magazine public governance is put into the center of our attention. Governance in general and public governance in particular. Not the content, not the power and influence, not the accidents, crises or disasters, not the plans, […]