Publieke waarde

Water en Veiligheid

Het lijkt zich wederom op te dringen, instinctief, dat we niet veilig zijn achter de dijken. Onderzoeken van gerenommeerde instituten, landelijk beleidsplannen, de stroom berichten over klimaatverandering en de opwarming van de aarde, alsmede het bewustzijn onder de bevolking grijpen in elkaar. Om het in de woorden te zeggen van […]

Overheid en bedrijfsleven

Door Jack P. Kruf In oktober 2012 publiceerden zowel de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) als de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten (POC) van de Eerste Kamer onderzoeksrapporten over de verbindingen en samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. De WRR deed dit met het rapport (nr. 87) Publieke zaken in de marktsamenleving. Zij evalueert […]

Publieke Waarden en Risico’s

Over definities en Robin Hood by Jack P. Kruf Vanuit de vele ontmoetingen met publieke leiders en gemeentesecretarissen in de laatste vijf jaar is er een (groeiende) persoonlijke overtuiging dat de interpretaties en definities van de termen ‘publieke waarde’ en hieraan gerelateerd ‘publiek risico’ in hoge […]

Effectiviteit van beleid bij de rijksoverheid

Dit jaar (2012) voerde de Algemene Rekenkamer wederom onderzoek uit naar frequentie en wijze waarop de rijksoverheid haar beleid evalueert op effectiviteit. De resultaten spreken boekdelen, te meer daar de conclusie reeds eerder getrokken is. De conclusie van 2000 is bijgevoegd… Conclusies van Algemene Rekenkamer in […]

Charlemagne

Sharing our stories By Jack P. Kruf. With this new magazine public governance is put into the center of our attention. Governance in general and public governance in particular. Not the content, not the power and influence, not the accidents, crises or disasters, not the plans, […]