Management

Leiderschap

Door Frank van Kuijck en Rein-Aart van Vugt Meer dan de som der delen! De rol die gemeenten en provincies (hierna gemeenten) in onze samenleving innemen, is gecompliceerd. Dat kun je zien aan het aantal relaties dat gemeenten hebben. Denk bijvoorbeeld aan de partijen die betrokken zijn bij de […]

Greep op de (veiligheids)regio

Het belang van een ambtelijke rol in de vormgeving van Verlengd Lokaal Bestuur Door Irma Woestenberg (’s-Hertogenbosch), Klaas Dekker (Apeldoorn) en Jos van der Knaap (Wijchen) Boekje, uitgebracht door de Vereniging van Gemeentesecretarissen, mei 2011. “Dit boekje gaat over governance van gemeenschappelijke regelingen, meer specifiek over de veiligheidsregio en nog meer specifiek […]

Phone it Forward

Het idee! Aan ons, trainees van het traineeprogramma De Toekomst van Brabant, werd gevraagd eens na te denken over juist dit onderwerp: hoe ziet de toekomst van Brabant eruit? En in het verlengde daarvan, hoe ziet de toekomst van onze overheid eruit? De discussies barstten onder […]

Strategie bij onzekerheid *

De traditionele benadering van ‘strategie’ vraagt om nauwgezette voorspellingen en leidt voor topmanagers vaak tot het onderschatten van onzekerheden. Dit kan ronduit gevaarlijk zijn. Een vier-niveau kader kan helpen. In het hart van de traditionele benadering van strategie ligt de hypothese, dat top-managers, bij het toepassen […]

Gemeenten willen meer eigen belasting vanwege geldnood

Voor gemeenten dreigen onverantwoorde financiële risico’s door de manier waarop het kabinet nu taken afschuift en bezuinigt. Zij willen daarom een “substantiële” uitbreiding van lokale belastingen, schrijft NRC Handelsblad vanmiddag. Dertien grote gemeenten, waaronder Amsterdam, Den Haag en Utrecht, schreven gisteren een brandbrief aan premier Mark […]