Burger

Water en Veiligheid

Het lijkt zich wederom op te dringen, instinctief, dat we niet veilig zijn achter de dijken. Onderzoeken van gerenommeerde instituten, landelijk beleidsplannen, de stroom berichten over klimaatverandering en de opwarming van de aarde, alsmede het bewustzijn onder de bevolking grijpen in elkaar. Om het in de woorden te zeggen van […]

Verbindingskracht van de gemeenteraad

Door GC Gisteren, op de langste dag van het jaar, werd door de Gemeenteraad van de Toekomst  een seminar georganiseerd over de verbindingskracht van de gemeenteraad. Sprekers waren Jacques Wallage, voormalig Tweede Kamerlid, staatssecretaris en burgemeester van de PvdA, en Liesbeth Spies, oud-minister en oud-Tweede Kamerlid van het CDA. […]

Identiteit

Boek door Paul Verhaeghe “Maatschappelijke veranderingen hebben gezorgd voor een veranderd ik-gevoel. Paul Verhaeghe onderzoekt de effecten van dertig jaar neoliberalisme, vrijemarktwerking, privatisering en de relatie tussen de maakbare samenleving en onze identiteit. Wie wij zijn wordt zoals altijd bepaald door de context waarin wij leven. […]

De brievenbus van Mevrouw De Vries

Gekmakende post van onze (semi)overheid Door Stephan Steinmetz “Midden in de Indische Buurt van Amsterdam woont mevrouw De Vries, een oude gehandicapte dame. Elke dag ontvangt ze een officiële brief van een instantie. Tweeduizend brieven gedurende acht jaar over busjesvervoer, thuiszorg, hulpmiddelen: met instructies, formulieren, mededelingen […]

Verbinding als kracht

Ingovernment interview met Marcel Meijs In dit artkel geeft Meijs* zijn kijk op de overheid, dienstverlening en ICT. Waar ziet hij de kracht van verbindingen en hoe organiseer je betrokkenheid dichtbij. Meijs: “Je moet de gemeente zien als betrokken partner die arrangementen smeedt met ander partners, dus regie […]

Een veranderende wereld

Jaarverslag 2012 van de Raad van State Enkele citaten uit het jaarverslag van mr. J.P.H. Donner, vice-president Raad van State Paragraaf 1.2.1 Een veranderende wereld “De economische en politieke spanningen waarmee deze veranderingen gepaard gaan, worden verscherpt door drie fundamentele schaarsten – naast de financieel-economische veranderingen – waarmee de […]

De jongere centraal

Door Jo Vandeurzen De jeugdhulpverlening in Vlaanderen wordt tegen 2014 grondig bijgestuurd. Dit vloeit voort uit het decreet Integrale Jeugdhulp dat de Vlaamse Regering op 1 maart goedkeurde. Het decreet is een gezamenlijk initiatief van ministers Jo Vandeurzen en Pascal Smet. Wanneer het decreet in werking […]

Mijn Onbegrijpelijke Overheid

Verslag van de Nationale ombudsman over 2012 Enkele citaten uit het jaarverslag van Alex Brenninkmeijer “Tussen de overheid en burgers bestaat een voortdurende spanning waarvan de betekenis door de overheid vaak miskend wordt. Deze spanning wordt veroorzaakt doordat de overheid voor een belangrijk deel van andere waarden […]

De golven van 1953

Het koor zingt de gierende wind Bij de namen van hen die verdronken De burgemeester spreekt uit zijn hart Het is plots doodstil nu Zo direct en verbindt de zielen Van hen die zijn met hen die waren Staat achterin de kerk Het meisje dat alles […]

Vertrouwen in burgers

Door GC op basis van WRR rapport nr. 88 De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid bracht op 22 mei 2012 haar nieuwe rapport Vertrouwen in burgers uit. Hierin pleit zij voor “een andere rol van ambtenaren om de inzet van burgers voor de samenleving te stimuleren. Het rapport is […]