Bestuur

Het Rijk wordt intermediair tussen EU, regio en stad

Elke overheid heeft eigen haar eigen dimensies en werkt volgens andere geometrische principes. (Guggenheim Museum Bilbao) De visie van Geert Teisman, wetenschappelijk directeur Platform31, op de veranderende rol van het Rijk en de gemeenten als gevolg van de decentralisatie. Enkele citaten uit een artikel onder genoemde titel. “Deze tijd vraagt […]

Dienen en Deugen

Door René Weijers “Bestuurders staan dagelijks in het brandpunt van de maatschappelijke aandacht. De verwachtingen over hun functioneren zijn terecht hooggespannen. Vaak is die aandacht niet positief en domineren de incidenten in de berichtgeving: dwalen, falen en schandalen voeren de boventoon. De maatschappelijke verontwaardiging hierover is […]

Vertrouwen in burgers

Door GC op basis van WRR rapport nr. 88 De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid bracht op 22 mei 2012 haar nieuwe rapport Vertrouwen in burgers uit. Hierin pleit zij voor “een andere rol van ambtenaren om de inzet van burgers voor de samenleving te stimuleren. Het rapport is […]

Phone it Forward

Het idee! Aan ons, trainees van het traineeprogramma De Toekomst van Brabant, werd gevraagd eens na te denken over juist dit onderwerp: hoe ziet de toekomst van Brabant eruit? En in het verlengde daarvan, hoe ziet de toekomst van onze overheid eruit? De discussies barstten onder […]

De burger als bondgenoot

Op 27 september sprak prof. dr. Henri Beunders de Rob-lezing uit. Het thema was: De burger als bondgenoot; over de noodzaak van radicale interactie tussen elite, bestuur en volk. Ongeveer 170 mensen woonden de lezing bij. Sarah de Lange hield een co-referaat. Lees meer >