• Public Risk

    Deze uitgave (Engels) gaat over besturing en management van publieke risico’s met inzichten vanuit het netwerk van UDITE en PRIMO. Version 1.7.1 in iBookstore. This edition is focused on public risk in relation to public governance. It explores definitions, views and insights from scientists and practitioners. It contains some relevant […]

    Read More

  • Stewardship

    iBooks Textbook over een van de voedende principes van publieke besturing (Engels). Visies en inzichten worden verkend in het perspectief van wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven, politiek, kunst, media, financiën en verzekering. Version 1.2.1 in iBookstore. This publication is about stewardship as part of public governance. In this e-Book – which gradually […]

    Read More

Stewardship

Versie 1.1 van de publicatie ‘Stewardship’ is gepubliceerd. Een update en Engelstalig. Meer informatie vind u hier. What is new? + Chapter Mentor: new article 10 Ways to improve risk management by Marinus de Pooter + Chapter Select: colour amendment in Public value blue + Extended […]

Méér!

Boek door Marianne Thieme “In het boek Méér! bundelt Marianne Thieme wetenschappelijke inzichten die de crises van dit moment in kaart brengen en in samenhang helpen oplossen. Ze komen van onafhankelijke wetenschappers die zich zorgen maken over de toekomst van mens, dier, natuur en milieu en vanuit diverse […]

Verbindingskracht van de gemeenteraad

Door GC Gisteren, op de langste dag van het jaar, werd door de Gemeenteraad van de Toekomst  een seminar georganiseerd over de verbindingskracht van de gemeenteraad. Sprekers waren Jacques Wallage, voormalig Tweede Kamerlid, staatssecretaris en burgemeester van de PvdA, en Liesbeth Spies, oud-minister en oud-Tweede Kamerlid van het CDA. […]

Horen en Luisteren

Quotes door Alex Brenninkmeijer “Het kabinet en de Tweede Kamer leggen adviezen van belangrijke adviesorganen ongebruikt terzijde… De overheid is niet altijd gevoelig voor signalen die zij krijgt. Dat wordt niet altijd opgepakt. Maar als het dan achteraf mis blijkt te gaan, is de Tweede Kamer te […]

Identiteit

Boek door Paul Verhaeghe “Maatschappelijke veranderingen hebben gezorgd voor een veranderd ik-gevoel. Paul Verhaeghe onderzoekt de effecten van dertig jaar neoliberalisme, vrijemarktwerking, privatisering en de relatie tussen de maakbare samenleving en onze identiteit. Wie wij zijn wordt zoals altijd bepaald door de context waarin wij leven. […]

De brievenbus van Mevrouw De Vries

Gekmakende post van onze (semi)overheid Door Stephan Steinmetz “Midden in de Indische Buurt van Amsterdam woont mevrouw De Vries, een oude gehandicapte dame. Elke dag ontvangt ze een officiële brief van een instantie. Tweeduizend brieven gedurende acht jaar over busjesvervoer, thuiszorg, hulpmiddelen: met instructies, formulieren, mededelingen […]

Dienen en Deugen

Door René Weijers “Bestuurders staan dagelijks in het brandpunt van de maatschappelijke aandacht. De verwachtingen over hun functioneren zijn terecht hooggespannen. Vaak is die aandacht niet positief en domineren de incidenten in de berichtgeving: dwalen, falen en schandalen voeren de boventoon. De maatschappelijke verontwaardiging hierover is […]

Overheid en bedrijfsleven

Door Jack P. Kruf In oktober 2012 publiceerden zowel de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) als de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten (POC) van de Eerste Kamer onderzoeksrapporten over de verbindingen en samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. De WRR deed dit met het rapport (nr. 87) Publieke zaken in de marktsamenleving. Zij evalueert […]

Verbinding als kracht

Ingovernment interview met Marcel Meijs In dit artkel geeft Meijs* zijn kijk op de overheid, dienstverlening en ICT. Waar ziet hij de kracht van verbindingen en hoe organiseer je betrokkenheid dichtbij. Meijs: “Je moet de gemeente zien als betrokken partner die arrangementen smeedt met ander partners, dus regie […]

Een veranderende wereld

Jaarverslag 2012 van de Raad van State Enkele citaten uit het jaarverslag van mr. J.P.H. Donner, vice-president Raad van State Paragraaf 1.2.1 Een veranderende wereld “De economische en politieke spanningen waarmee deze veranderingen gepaard gaan, worden verscherpt door drie fundamentele schaarsten – naast de financieel-economische veranderingen – waarmee de […]

De jongere centraal

Door Jo Vandeurzen De jeugdhulpverlening in Vlaanderen wordt tegen 2014 grondig bijgestuurd. Dit vloeit voort uit het decreet Integrale Jeugdhulp dat de Vlaamse Regering op 1 maart goedkeurde. Het decreet is een gezamenlijk initiatief van ministers Jo Vandeurzen en Pascal Smet. Wanneer het decreet in werking […]

Mijn Onbegrijpelijke Overheid

Verslag van de Nationale ombudsman over 2012 Enkele citaten uit het jaarverslag van Alex Brenninkmeijer “Tussen de overheid en burgers bestaat een voortdurende spanning waarvan de betekenis door de overheid vaak miskend wordt. Deze spanning wordt veroorzaakt doordat de overheid voor een belangrijk deel van andere waarden […]

Publieke Waarden en Risico’s

Over definities en Robin Hood by Jack P. Kruf Vanuit de vele ontmoetingen met publieke leiders en gemeentesecretarissen in de laatste vijf jaar is er een (groeiende) persoonlijke overtuiging dat de interpretaties en definities van de termen ‘publieke waarde’ en hieraan gerelateerd ‘publiek risico’ in hoge […]