• Public Risk

    Deze uitgave (Engels) gaat over besturing en management van publieke risico’s met inzichten vanuit het netwerk van UDITE en PRIMO. Version 1.7.1 in iBookstore. This edition is focused on public risk in relation to public governance. It explores definitions, views and insights from scientists and practitioners. It contains some relevant […]

    Read More

  • Stewardship

    iBooks Textbook over een van de voedende principes van publieke besturing (Engels). Visies en inzichten worden verkend in het perspectief van wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven, politiek, kunst, media, financiën en verzekering. Version 1.2.1 in iBookstore. This publication is about stewardship as part of public governance. In this e-Book – which gradually […]

    Read More

Landscape as Infrastructure

By Pierre Bélanger, 2017, Routledge As ecology becomes the new engineering, the projection of landscape as infrastructure―the contemporary alignment of the disciplines of landscape architecture, civil engineering, and urban planning― has become pressing. Predominant challenges facing urban regions and territories today―including shifting climates, material flows, and […]

Klimaatverandering, invloeden en kwetsbaarheid in Europa 2016

De regio’s van Europa worden als gevolg van klimaatverandering geconfronteerd met een stijgende zeespiegel en extremer weer, zoals frequentere en intensere hittegolven, overstromingen, perioden van droogte en stormen, aldus het rapport Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016 dat het Europees Milieuagentschap (EMA) vandaag heeft gepubliceerd. Volgens het […]

Leiderschap

Door Frank van Kuijck en Rein-Aart van Vugt Meer dan de som der delen! De rol die gemeenten en provincies (hierna gemeenten) in onze samenleving innemen, is gecompliceerd. Dat kun je zien aan het aantal relaties dat gemeenten hebben. Denk bijvoorbeeld aan de partijen die betrokken zijn bij de […]

Greep op de (veiligheids)regio

Het belang van een ambtelijke rol in de vormgeving van Verlengd Lokaal Bestuur Door Irma Woestenberg (’s-Hertogenbosch), Klaas Dekker (Apeldoorn) en Jos van der Knaap (Wijchen) Boekje, uitgebracht door de Vereniging van Gemeentesecretarissen, mei 2011. “Dit boekje gaat over governance van gemeenschappelijke regelingen, meer specifiek over de veiligheidsregio en nog meer specifiek […]

Effectiviteit van beleid bij de rijksoverheid

Dit jaar (2012) voerde de Algemene Rekenkamer wederom onderzoek uit naar frequentie en wijze waarop de rijksoverheid haar beleid evalueert op effectiviteit. De resultaten spreken boekdelen, te meer daar de conclusie reeds eerder getrokken is. De conclusie van 2000 is bijgevoegd… Conclusies van Algemene Rekenkamer in […]

De Kloof

Door Jan Breyne* Dit komt niet van mij. Het komt uit de Memoires van Jean-Luc Dehaene. Maar het is zeker het overwegen waard: “Aan de basis van de zogenaamde kloof tussen kiezer en politicus ligt een groot misverstand over de opdracht van de politiek. Deze moet niet […]

Effecten van klimaatverandering Nederland 2012

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving Klimaatverandering zet door, maar de ongunstige effecten daarvan in Nederland lijken beheersbaar. De meeste veranderingen doen zich geleidelijk voor, zodat burgers, bedrijven en overheden zich kunnen aanpassen. Bovendien is er inmiddels veel aandacht in het beleid voor de effecten van klimaatverandering, […]

Phone it Forward

Het idee! Aan ons, trainees van het traineeprogramma De Toekomst van Brabant, werd gevraagd eens na te denken over juist dit onderwerp: hoe ziet de toekomst van Brabant eruit? En in het verlengde daarvan, hoe ziet de toekomst van onze overheid eruit? De discussies barstten onder […]

Hausse gedwongen vertrek gemeentesecretarissen

Veel gemeentesecretarissen moeten gedwongen hun biezen pakken. Het diepterecord van 2011, onvrijwillig vertrek van een kwart van de stoppende lokale topambtenaren, dreigt dit jaar te worden verbroken. Explosie Volgens de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) vertrok in 2009 22 procent van de secretarissen – op een totaal […]