Boek

Werken aan de Wakkere Stad

Er zijn vele concepten en invalshoeken voor de stad. De diversificatie is groot en neemt steeds verder toe. De stad is ‘hot’, zo blijk. Nu is er ook de ‘wakkere stad’. Jan van Ginkel en Frans Verhaaren schreven er een boek over. Uitgegeven door Vakmedianet: “De huidige overheid levert […]

De Stad die de Toekomst maakt

Bron: Brainport Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven en voorzitter van de stichting Brainport, presenteerde vrijdag 13 mei in De Ontdekfabriek op Strijp-S het boek ‘De Stad die de Toekomst maakt, het Eindhoven van Rob van Gijzel’. In het boek, geschreven door journalist Hans Horsten en uitgegeven […]

Méér!

Boek door Marianne Thieme “In het boek Méér! bundelt Marianne Thieme wetenschappelijke inzichten die de crises van dit moment in kaart brengen en in samenhang helpen oplossen. Ze komen van onafhankelijke wetenschappers die zich zorgen maken over de toekomst van mens, dier, natuur en milieu en vanuit diverse […]

Identiteit

Boek door Paul Verhaeghe “Maatschappelijke veranderingen hebben gezorgd voor een veranderd ik-gevoel. Paul Verhaeghe onderzoekt de effecten van dertig jaar neoliberalisme, vrijemarktwerking, privatisering en de relatie tussen de maakbare samenleving en onze identiteit. Wie wij zijn wordt zoals altijd bepaald door de context waarin wij leven. […]

De brievenbus van Mevrouw De Vries

Gekmakende post van onze (semi)overheid Door Stephan Steinmetz “Midden in de Indische Buurt van Amsterdam woont mevrouw De Vries, een oude gehandicapte dame. Elke dag ontvangt ze een officiële brief van een instantie. Tweeduizend brieven gedurende acht jaar over busjesvervoer, thuiszorg, hulpmiddelen: met instructies, formulieren, mededelingen […]

Dienen en Deugen

Door René Weijers “Bestuurders staan dagelijks in het brandpunt van de maatschappelijke aandacht. De verwachtingen over hun functioneren zijn terecht hooggespannen. Vaak is die aandacht niet positief en domineren de incidenten in de berichtgeving: dwalen, falen en schandalen voeren de boventoon. De maatschappelijke verontwaardiging hierover is […]

Overheid en bedrijfsleven

Door Jack P. Kruf In oktober 2012 publiceerden zowel de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) als de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten (POC) van de Eerste Kamer onderzoeksrapporten over de verbindingen en samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. De WRR deed dit met het rapport (nr. 87) Publieke zaken in de marktsamenleving. Zij evalueert […]

Een veranderende wereld

Jaarverslag 2012 van de Raad van State Enkele citaten uit het jaarverslag van mr. J.P.H. Donner, vice-president Raad van State Paragraaf 1.2.1 Een veranderende wereld “De economische en politieke spanningen waarmee deze veranderingen gepaard gaan, worden verscherpt door drie fundamentele schaarsten – naast de financieel-economische veranderingen – waarmee de […]

Mijn Onbegrijpelijke Overheid

Verslag van de Nationale ombudsman over 2012 Enkele citaten uit het jaarverslag van Alex Brenninkmeijer “Tussen de overheid en burgers bestaat een voortdurende spanning waarvan de betekenis door de overheid vaak miskend wordt. Deze spanning wordt veroorzaakt doordat de overheid voor een belangrijk deel van andere waarden […]

Vertrouwen in burgers

Door GC op basis van WRR rapport nr. 88 De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid bracht op 22 mei 2012 haar nieuwe rapport Vertrouwen in burgers uit. Hierin pleit zij voor “een andere rol van ambtenaren om de inzet van burgers voor de samenleving te stimuleren. Het rapport is […]

Van waarheidsvinding naar publieke waarde

Door Arjan van Daal, Paul Misdorp en Mark van Twist Een essay over de veranderende betekenis van onderzoek voor het strategisch vermogen van decentrale overheden. Inleiding: “Bestuurskunde lijkt wel taalkunde. De bestuurskundige beschouwt een praktijk waar zich processen van politieke wilsvorming, bestuurlijke besluitvorming en ambtelijke beleidsvorming afspelen. Het […]

Greep op de (veiligheids)regio

Het belang van een ambtelijke rol in de vormgeving van Verlengd Lokaal Bestuur Door Irma Woestenberg (’s-Hertogenbosch), Klaas Dekker (Apeldoorn) en Jos van der Knaap (Wijchen) Boekje, uitgebracht door de Vereniging van Gemeentesecretarissen, mei 2011. “Dit boekje gaat over governance van gemeenschappelijke regelingen, meer specifiek over de veiligheidsregio en nog meer specifiek […]