Terra Incognita

Effectiviteit van beleid bij de rijksoverheid

Dit jaar (2012) voerde de Algemene Rekenkamer wederom onderzoek uit naar frequentie en wijze waarop de rijksoverheid haar beleid evalueert op effectiviteit. De resultaten spreken boekdelen, te meer daar de conclusie reeds eerder getrokken is. De conclusie van 2000 is bijgevoegd… Conclusies van Algemene Rekenkamer in […]

Phone it Forward

Het idee! Aan ons, trainees van het traineeprogramma De Toekomst van Brabant, werd gevraagd eens na te denken over juist dit onderwerp: hoe ziet de toekomst van Brabant eruit? En in het verlengde daarvan, hoe ziet de toekomst van onze overheid eruit? De discussies barstten onder […]