Select

Water en Veiligheid

Het lijkt zich wederom op te dringen, instinctief, dat we niet veilig zijn achter de dijken. Onderzoeken van gerenommeerde instituten, landelijk beleidsplannen, de stroom berichten over klimaatverandering en de opwarming van de aarde, alsmede het bewustzijn onder de bevolking grijpen in elkaar. Om het in de woorden te zeggen van […]

Publieke Waarden en Risico’s

Over definities en Robin Hood by Jack P. Kruf Vanuit de vele ontmoetingen met publieke leiders en gemeentesecretarissen in de laatste vijf jaar is er een (groeiende) persoonlijke overtuiging dat de interpretaties en definities van de termen ‘publieke waarde’ en hieraan gerelateerd ‘publiek risico’ in hoge […]

De golven van 1953

Het koor zingt de gierende wind Bij de namen van hen die verdronken De burgemeester spreekt uit zijn hart Het is plots doodstil nu Zo direct en verbindt de zielen Van hen die zijn met hen die waren Staat achterin de kerk Het meisje dat alles […]