Omgevingswet

The Next City Groningen

Groningen groeit hard. Niet alleen in inwoners, bezoekers en economische activiteiten maar ook in omvang. In 2019 maken Ten Boer en Meerstad onderdeel uit van de gemeente Groningen. Daardoor wordt het grondgebied van de gemeente aanzienlijk vergroot. Ook is dan de omgevingswet van kracht. Een nieuwe wet die […]