January, 2013

Greep op de (veiligheids)regio

Het belang van een ambtelijke rol in de vormgeving van Verlengd Lokaal Bestuur Door Irma Woestenberg (’s-Hertogenbosch), Klaas Dekker (Apeldoorn) en Jos van der Knaap (Wijchen) Boekje, uitgebracht door de Vereniging van Gemeentesecretarissen, mei 2011. “Dit boekje gaat over governance van gemeenschappelijke regelingen, meer specifiek over de veiligheidsregio en nog meer specifiek […]