November, 2012

Effectiviteit van beleid bij de rijksoverheid

Dit jaar (2012) voerde de Algemene Rekenkamer wederom onderzoek uit naar frequentie en wijze waarop de rijksoverheid haar beleid evalueert op effectiviteit. De resultaten spreken boekdelen, te meer daar de conclusie reeds eerder getrokken is. De conclusie van 2000 is bijgevoegd… Conclusies van Algemene Rekenkamer in […]