a

Ecosysteem Stad

De stad beschouwd vanuit ecosysteem perspectief.

De stad als metafoor voor het publieke domein van burger, samenleving en natuur.

 a

Wij verbinden

uw werk en vakmanschap

met het Ecosysteem Stad.

 a

Wij hanteren G-CodeX

met componenten, factoren, processen, relaties en rollen

om het Ecosysteem Stad te begrijpen.

 a

Wij bieden

een platform voor Aanbieders en Vragers

en een overzicht van Werken, Artiesten en Organisaties.

 a

Wij selecteren en cureren bijdragen, aangeboden door erkende experts, artiesten en organisaties om u  hoge kwaliteit te bieden in modellen, ontwerpen, producten, diensten, expressies, publicaties en oplossingen.

U krijgt overzicht én inzicht door het palette van bijdragen aan het Ecosysteem Stad te bekijken.

Wij geloven dat wij door het delen van kennis en het creëren van toegankelijkheid een breed en internationaal publiek van vragers bereiken en hen kunnen inspireren om het beste te verkrijgen.

Op dit moment werken wij in de taalgebieden Engels en Nederlands/Vlaams.