Dienen en Deugen

Dienen en Deugen 315x275Door René Weijers

“Bestuurders staan dagelijks in het brandpunt van de maatschappelijke aandacht. De verwachtingen over hun functioneren zijn terecht hooggespannen. Vaak is die aandacht niet positief en domineren de incidenten in de berichtgeving: dwalen, falen en schandalen voeren de boventoon. De maatschappelijke verontwaardiging hierover is groot.

Tegen de achtergrond van de economische crisis heeft dat nog extra accent gekregen. De vraag is of dit recht doet aan de pluriforme werkelijkheid van bestuur en topmanagement. Minstens zo interessant is de vraag wanneer en waarom het goed gaat. Veel topbestuurders weten met hun organisatie waarde te creëren. Ze leveren een bijdrage die er toe doet.

Uit mijn promotieonderzoek blijkt dat goede topbestuurders niet alleen bekwaam zijn, maar ook deugdzaam. Zij weten effectief om te gaan met grilligheid en complexiteit, maar varen tegelijkertijd op een moreel kompas. Dat blijkt essentieel in de geloofwaardigheid van ondernemingen, overheden en non-profit organisaties.” Lees meer >

Bron: Managemement site