De Welstandscommissie

Als we de basiskleuren van ‘Het  Straatje’ nader bestuderen, blijkt dat het huis van Vermeer een schakering van bruin, beige en groen bevat. Hier en daar wat oranje en rood. Al vele honderden jaren denkt de overheid mee over dit palette.

Dit was ook al het geval in 1658. Soms is de bemoeienis intensief. Die taak is belegd bij de  ‘onafhankelijke’ welstandscommissie, benoemd door de gemeenteraad en die adviseert aan het College van burgemeester en wethouders.

De commissie gaat over het uiterlijk van onze huizen en gebouwen. Die zorg is formeel verankerd in de Woningwet. Een burger moet voor bouw, vorm, materiaal en kleur te allen tijde een vergunning hebben.

Veel van wetgeving en beleid komen samen op de voorgevel, die een goede graadmeter blijkt te zijn voor de wijze waarop de systeemwereld van de overheid en de leefwereld van de burger elkaar treffen. Bemoeienis of zorg?