De Troonrede van Koning Willem Alexander

the-kings-speech-768x768In zijn jaarlijkse troonrede, dit jaar uitgesproken op 20 september, gaat Koning Willem Alexander in op het bijzondere krachtenveld tussen onze publieke waarden en de risico’s die op de loer liggen. Hij belicht welke maatregelen de overheid daarop neemt.

Governance Connect heeft een art-impression gemaakt in de vorm van een diagram. Daarin wordt de Koning aangeduid met de kleur Royal Purple en zijn rol als rentmeester met het schaakstuk Koning. Toepasselijk.

Het besturen van het land met de onderliggende begroting van 2017, is de majeure onderwerp van de Troonrede. De besturende overheid wordt weergegeven door Imperial Blue.

De publieke waarden, zoals veiligheid, samenhang, gelijkheid en geborgenheid worden gesymboliseerd door de kleur Serenity, terwijl de publieke risico’s, zoals maatschappelijke ontwrichting, terrorisme, cybercrime, angst en verlies van menselijke waardigheid, aangeduid zijn met de kleur High Risk Red.

Dit alles is geplaatst tegen de achtergrond van feiten en gevoelens van de Nederlandse samenleving dat het land het relatief goed doet in de wereld en de crisis overwonnen heeft. Dit wordt weergegeven door Old Gold.

* De kleuren maken deel uit van de internationale standaard van het Pantone Matching System.

** U kunt de afbeelding aanschaffen in hoge resolutie via download in de  GC-Store.