• Byld

  In Byld hebben wij geselecteerd, gecureerd en ontworpen fotografische afbeeldingen die indrukken geven of expressies zijn van publieke waarden en risico’s in ons dagelijks leven, in samenleving en natuur. Pixels Pictures can be reduced to pixels with their unique composition colours, thereby retaining or strengthening the original expression or impression. Sometimes it even reduces the picture to it’s core essence. They are designed from photos in our own collection or from formally published photo’s related to news facts or art work. The size is 32 x 32 colour fields, […]

  Read More

 • Heren van Oranje

  ‘De kwestie zien.’ Over publieke balans en kwaliteit van interventies. Ideeën en perspectieven dienen zich aan voor politiek, bestuur en management.In zekere kwesties blijkt de ‘oude’ democratie niet meer te voldoen. Nederland borrelt en pruttelt. Een gezamenlijke zoektocht naar het nieuwe meesterschap? Ga naar herenvanoranje.org.

  Read More

 • Quaterna Publica

  Het digitale magazine Quaterna Publica: management & bestuur van publieke waarden & risico’s is gericht op besturend, managend en adviserend Nederland in met name gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s en waterschappen. Het geeft inzicht in relevante publicaties, nieuwsfeiten, wetenschappelijke studies, opleidingen, beleid en  methoden op het gebied van publiek risicomanagement. Het blad wordt geproduceerd in samenwerking met PRIMO Nederland en uitgegeven door GC. De naam van het magazine onderstreept onze focus op het publieke domein in de meest brede zin. Dit is letterlijk een publiek katern, met nieuws en […]

  Read More